IcAUMS 2018
Welcome Message
About AUMS
Committee
Overview
Categories
Venue
Photo Download
Committee
General Chairman   Conference Chairman   Program   General Secretary
Treasurer   Publication   Publicity   Industrial Support&Exhibition
Local   Global Cooperation   Advisory    

General Chairman ▲TOP
  Kyung-Ho Shin Korea Institute of Science and Technology Korea
Conference Chairman ▲TOP
  Soon Cheol Hong University of Ulsan Korea
Program ▲TOP
Chair CheolGi Kim Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology Korea
Associate Chair Jung-Il Hong Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology Korea
Member Sung Yong An
Sug-Bong Choe
Gyung Min Choi
Jun Woo Choi
Jisang Hong
Jung-Pyo Hong
Chanyong Hwang 
Mi-Young Im
Dong Young Kim
Hwi Jun Kim
Hyo Jun Kim
Kee Hoon Kim
Sang-Koog Kim
Bongsuk Kwak
Haigun Lee
Ki-Suk Lee
Sang-Suk Lee
Bae Ho Park
Gwan Soo Park
Hyunsoo Yang
Haein Yim
Shaojie Hu
Deren Li
Run-Wei Li
Yaodong Yang
Shigeki Nakagawa
Yoshiaki Saito
Jung-Chun Huang
Ko-Wei Lin
Nguyen Thi Ngoc Anh

Nguyen Phuc Duong
Do Thi Huong Giang
Samsung Electro-Mechanics
Seoul National University
SungKyunKwan University
Korea Institute of Science and Technology
Pukyong National University
Hanyang University
Korea Research Institute of Standards and Science
LBNL/Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology
Andong National University
Korea Institute of Industrial Technology
JAHWA Electronics
Seoul National University
Seoul National University
Korea Institute of Machinery & Materials
Korea University
Ulsan National Institute of Science and Technology
Sangji University
Konkuk University
Pusan National University
National University of Singapore
Sookmyung Women's University
Xi'an Jiaotong University
China Iron and Steel Research Institute Group
Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering, CAS
Xi'an Jiaotong University
Tokyo Institute of Technology
Toshiba Corporation
National Cheng Kung University
National Chung Hsing University
Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and
Technology
Hanoi University of Science and Technology
VNU University of Engineering and Technology
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
China
China
China
China
Japan
Japan
Taiwan
Taiwan
Vietnam

Vietnam
Vietnam
General Secretary ▲TOP
  Kwang-Ho Shin Kyungsung University Korea
Treasurer ▲TOP
Chair Kyung-Jin Lee Korea University Korea
Publication ▲TOP
Chair Chun-Yeol You Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology Korea
Associate Chair Jun Woo Choi Korea Institute of Science and Technology Korea
  Byong-Guk Park Korea Advanced Institute of Science and Technology Korea
Member Koichiro Kobayashi
Teruo Ono
Jong-Ching Wu
Pham Duc Thang
Manh-Huong Phan
Iwate University
Kyoto University
National Changhua University of Education
VNU University of Engineering and Technology
University of South Florida
Japan
Japan
Taiwan
Vietnam
USA
Publicity ▲TOP
Chair Seok Soo Yoon Andong National University Korea
Associate Chair Sung-Hyon Rhim University of Ulsan Korea
Industrial Support & Exhibition ▲TOP
Chair Sung Lae Cho University of Ulsan Korea
Local ▲TOP
Chair Jung-Goo Lee Korea Institute of Materials Science Korea
Global Cooperation ▲TOP
Chair Pan Kyu Choi MTI Co., Ltd. Korea
Member Myung-Hwa Jung
Tae-hee Kim
Chunli Liu


Sogang University
Ewha Womans University
Hankuk University of Foreign Studies
Korea
Korea
Korea
Advisory ▲TOP
  Chul-Jin Choi
Chanyong Hwang 
Young Keun Kim
Hi-Jung Kim
Chul Sung Kim
Hae-Woong Kwon
Jae Il Lee
Woo Young Lee
Sung-Chul Shin
Tai Min
Shaoxiong Zhou

Bernard Dieny
Stuart S. P. Parkin
Guenter Reiss
Katsuji Nakagawa
Masaki Nakano
Yasushi Takemura
Koki Takanashi
Alexander Granovsky
S. N. Piramanayagam
Ching-Ray Chang
Mean-Jue Tung
Te-Ho Wu
Axel Hoffmann
Yang-Ki Hong
Valentine Novosad
Manh-Huong Phan
Nguyen Huu Duc
Nguyen Hoang Luong
Nguyen Xuan Phuc
Korean Institute of Materials Science
Korea Research Institute of Standards and Science
Korea University
Korea Institute of Science and Technology
Kookmin University
Pukyong National University
Inha University
Yonsei University
Korea Advanced Institute of Science and Technology
Xi'an Jiaotong University
Advanced Technology & Materials Co., Ltd.& China Iron and Steel Research Institute Group
Spintec
Max Planck Institute of Microstucture Physics
Bielefeld University
Nihon University
Nagasaki University
Yokohama National University
Tohoku University
Lomonosov Moscow State University
Nanyang Technological University
National Taiwan University
Industrial Technology Research Institute
National Yunlin University of Science and Technology
Argonne National Laboratory
The University of Alabama
Argonne National Laboratory
University of South Florida
Vietnam National University
VNU University of Science
Vietnam Academic of Science and Technology
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
Korea
China
China

France
Germany
Germany
Japan
Japan
Japan
Japan
Russia
Singapore
Taiwan
Taiwan
Taiwan
USA
USA
USA
USA
Vietnam
Vietnam
Vietnam